รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแยกห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 16 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต 16 มิ.ย. 63
รายละเอียดการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คำสั่งที่ 87/2563 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 89/2563 คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณและโรงเรียนดีฯ 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 85/2563 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ งานวันวิทยาศาสต์ ประจำปีการศึกษา 2563 25 ส.ค. 63
คำสั่ง 79/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 20 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 78/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 66/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมความเป็นมนุษย์ 10 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 49/2563 เรื่อง หน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 30 มิ.ย. 63
เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
รายละเอียด รายวิชาที่สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 ส.ค. 63
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563 19 มิ.ย. 63
แบบเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ 12 มิ.ย. 63
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 11 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน