กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพธู ทองดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธา มั่นคำ
พนักงานราชการ