คณะผู้บริหาร

นางพนอ เกษประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา