ติดต่อเรา
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
180 หมู่ 3 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย   ตำบลไกรใน  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
เบอร์โทรศัพท์ 0 5594 0628 เบอร์โทรสาร 0 5594 0627


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :