รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแยกห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 16 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต 16 มิ.ย. 63
รายละเอียดการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คำสั่งที่ 145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 28 ธ.ค. 63
กำหนดตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 30 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 41/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 20 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 113/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 25 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 112/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 25 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 89/2563 คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณและโรงเรียนดีฯ 27 ส.ค. 63
เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
รายละเอียด รายวิชาที่สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 ส.ค. 63
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563 19 มิ.ย. 63
แบบเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ 12 มิ.ย. 63
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 11 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารทั่วไป
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Sar) ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

..
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน