รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำหรับมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 1 ห้อง 2 สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 1 ห้อง 1 สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 4 แผนการเรียน ทวิศึกษาและศิลป์ สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564 01 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชัินมัธยมศึกษาปีที 4 แผนการเรียน วิทย์/คณิต สมัครรอบแรก ปีการศึกษา 2564 01 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คำสั่งที่ 55/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4 ปีการศึกษาา 2564 23 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนกล้าฝัน ตามรอยเท้าพ่อ 11 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 27/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
คำสั่ง 21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของสมาชิกยุวกาชาด 24 ก.พ. 64
คำสั่ง 20/2564 แต่งตั้งการดำเนินงานอยู่ค่ายพักแรมและควบคุมลูกเสือสามัญฝึกกิจกรรมนอกสถานศึกษา 24 ก.พ. 64
คำสั่งที่ 16/64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรศิลป์เป็นหนึ่งตัวตนคนสุโขทัย 15 ก.พ. 64
คำสั่ง 5/2564 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการสอนและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 21 ม.ค. 64
เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
รายละเอียด รายวิชาที่สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 ส.ค. 63
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563 19 มิ.ย. 63
แบบเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ 12 มิ.ย. 63
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 11 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารทั่วไป
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Sar) ปีการศึกษา 2562
ผู้บริหาร

นางพนอ เกษประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน