รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
180 หมู่ 3 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย   ตำบลไกรใน  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
เบอร์โทรศัพท์ 055-940627


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :