คำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คำสั่งที่ 112/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 89/2563 คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณและโรงเรียนดีฯ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 85/2563 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ งานวันวิทยาศาสต์ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
คำสั่ง 79/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 78/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 66/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมความเป็นมนุษย์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 49/2563 เรื่อง หน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 44/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูัจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 40/2563 เรื่อง หน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 41/2563 แต่งตั้งรับรายงานตัว/มอบตัว และสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 38 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดลองจัดกิจกรรมการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 39/2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63