ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564
20 มกราคม 2565 นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การประฐมพยาบาล การฝึกผูกเงื่อนแบบต่างๆ การประกอบอาหาร และให้นักเรียนได้มีความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2565,10:24   อ่าน 831 ครั้ง