ภาพกิจกรรม
"เปิดโลกวิชาการ เด็กอวดดี ปี 5 เรียนรู้อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เปิดโลกวิชาการ เด็กอวดดี ปี 5 เรียนรู้อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคม ชุมชนให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,09:32   อ่าน 1029 ครั้ง