ภาพกิจกรรม
1-2 มีนาคม 2564 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -ยุวกาชาด แบบไม่พักแรม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,09:28   อ่าน 1010 ครั้ง