ภาพกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี กิจกรรมทำขนมทองม้วน ภายใต้ชื่อ “กินหนมกันเม๊าะ” นำสินค้าที่จัดทำขึ้นจำหน่ายตามแหล่งขายต่าง ๆ
คณะกรรมการ บริษัทสร้างการดี  ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมสำหรับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างสู่อาชีพในอนาคต ด้วยอาชีพที่สุจริต รวมถึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริต ส่งผลให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและพลโลก โดยได้ทำการผลิตและจำหน่าย "ขนมทองม้วน" ภายใต้ชื่อ“กินหนมกันเม๊าะ” ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของอำเภอกงไกรลาศ โดยมีการฝากขายตามร้านค้าต่่าง ๆ ทั้งในสหกรณ์ ของโรงเรียนและร้านค้าในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและยังเป็นการส่งเสริมให้ได้ทราบถึงกิจกรรมในของบริษัทสร้างการดี ในส่วนนีี้ด้วย
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,01:29   อ่าน 583 ครั้ง