ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,20:06   อ่าน 76 ครั้ง