ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการอบรมสมาธิสร้างปัญญาเด็กไทย หลักสูตรอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน(สำหรับครู)​
29 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าอบรมโครงการอบรมสมาธิสร้างปัญญาเด็กไทย หลักสูตรอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน(สำหรับครู)​ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,20:02   อ่าน 143 ครั้ง