ภาพกิจกรรม
โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โครงการ "เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู" ค่ายพัฒนาเยาวชนที่พาผู้เข้าร่วมเข้าใจคุณค่าของตัวเอง รู้เป้าหมายชีวิต และมีทิศทางในการเปลี่ยน ตนเอง สังคม และโลก ให้พบสันติภาพ8 – 10 ตุลาคม 2562"สุข สนุก สำเร็จ"
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2562,20:35   อ่าน 115 ครั้ง