ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จาก สพม.38
20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จาก สพม.38 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:28   อ่าน 48 ครั้ง