ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมี ดร.ธวัช กงเติม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และคณะเข้าติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,19:54   อ่าน 71 ครั้ง