ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
31 กรกฎาคม 2562 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เนื่องใน วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,10:16   อ่าน 296 ครั้ง