ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
27 มิถุนายน 2562 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การบรรเลงดนตรีไทย การเจิมหนังสือเรียน และพิธีไหว้ครูโดยนักเรียนตัวแทนแต่ละห้องเรียนนอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบของรางวัล การประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นและครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,14:39   อ่าน 320 ครั้ง