ภาพกิจกรรม
ค่ายปรับพื้นฐานสื่อสารสองภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16 พฤษภาคม 2562 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เป็นประธานเปิดค่ายปรับพื้นฐานสื่อสารสองภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 82 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการใช้ทักษะทางภาษาสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่านและการเขียนให้ดียิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,15:56   อ่าน 200 ครั้ง