ภาพกิจกรรม
กิจกรรม SMART LEADER CAMP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12-14 มีนาคม 2562 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรม SMART LEADER CAMP ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การเสียสละ จิตสาธารณะ ฝึกความอดทน ช่วยเหลือผู้อื่น ส่งเสริมจริยธรรม และการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย โดยวิทยากร จาก W-CARP
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2562,19:53   อ่าน 481 ครั้ง