ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

23 - 25 มกราคม 2562 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ณ.ศูนย์การเรียนรู้เทิดไทฟาร์ม

 
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,20:41   อ่าน 1282 ครั้ง