ภาพกิจกรรม
เข้ารับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลเป็นโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษา มีดังนี้

1.ประเภทสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เงินรางวัล 18,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา ได้เงินรางวัล 14,000 บาท
รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เงินรางวัล 5,400 บาท และโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม เงินรางวัล 5,400 บาท

2.ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุนการศึกษา 65,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทุนการศึกษา 2,500 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

3. รูปแบบละครสั้น /หนังสั้น
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา ทุนการศึกษา 25,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุน การศึกษา 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทุนการศึกษา 3, 000 บาท รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ทุนการศึกษา 2,500 บาท และโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุนการศึกษา 2,500 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา

ขอบคุณ: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.38

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,16:29   อ่าน 30 ครั้ง