ภาพกิจกรรม
การนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้มีการการนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชกาารครูงานทะเบียน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันตรวจนับ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,12:35   อ่าน 68 ครั้ง