ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโรงเรียนประชารัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,20:38   อ่าน 246 ครั้ง