ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Walk Rally การคัดแยกขยะของเสียและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรม Walk Rally การคัดแยกขยะของเสียและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดย บูรณาการ เข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,12:22   อ่าน 23 ครั้ง