เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
คู่มือแผนเผชิญเหตุ และเฝ้าระวังติดตาม โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
แผนปฎิบัติงานโรงเรียนปี 2564
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
สรุปโครงการแผนปฎิบัติการปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
รายละเอียด รายวิชาที่สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
แบบเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63