อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.82 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.47 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.76 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.27 KB